Jump to content

PIP-, ROFIL- en TIBREEZE-implantaten : verhoogd risico op scheuren en lekken


B-Cupje

Recommended Posts

02.02.2012

RBSPS raadt de explantatie van PIP-implantaten aan

Persbericht :

Brussel, 02 februari 2012 - De overheidsdiensten (het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, de FOD Volksgezondheid, het Kabinet van Minister Onkelinx, het RIZIV), de vertegenwoordigers van medische hulpmiddelen en de plastische chirurgen zijn op donderdag 2 februari opnieuw samengekomen in het kader van de gezondheidscrisis rond de niet-conforme implantaten van het merk PIP (ook bekend onder de naam M-implants) en de merken ROFIL en TIBREEZE (waarvoor de siliconen ook door PIP geleverd werden).

Sinds de vorige vergadering met dezelfde gesprekspartners van 10 januari jongstleden, hebben meerdere werkgroepen alle Belgische en internationale gegevens onderzocht. De bevindingen van die werkgroepen werden op deze nieuwe vergadering besproken. Daarbij werden de volgende conclusies gevormd:

  • PIP-, ROFIL- en TIBREEZE-implantaten vertonen waarschijnlijk een verhoogd risico op scheuren en lekken, doordat ze kunnen uitrekken. De siliconengel die daarbij vrijkomt, veroorzaakt meer irritatie dan de siliconengel van conforme protheses.
  • Toch lijken deze eventuele lekken geen verdere bedreiging voor de gezondheid van de patiënt te vormen. Geen van de tot nu toe uitgevoerde wetenschappelijke onderzoeken wijzen erop dat de inhoud van de implantaten een ernstig gezondheidsrisico zou inhouden. Niets wijst erop dat het hebben van deze implantaten de kans op kanker verhoogt. Er is dus geen reden tot paniek.
  • Gezien het irriterende karakter van de gel, dienen gescheurde implantaten toch zo snel mogelijk verwijderd te worden.
  • Vanuit het voorzorgsprincipe raden de overheid en RBSPS aan om de PIP-, ROFIL- en TIBREEZE-implantaten preventief te laten verwijderen, ook als ze niet gescheurd zijn. Hier is geen haast bij, deze aanbeveling wordt enkel en alleen uit voorzorg gedaan.
  • Alle betrokken patiënten moeten in ieder geval een borstonderzoek laten uitvoeren, minimum bestaande uit een echografie, om na te gaan of de implantaten nog intact zijn.

Concreet raadt RBSPS de patiënten met de bewuste implantaten aan een afspraak te maken met hun chirurg. De patiënten en chirurgen kunnen dan samen de meest aangewezen oplossing bespreken. Ook patiënten die het type van hun implantaten niet kunnen terugvinden, nemen best contact op met hun chirurg.

Als de oorspronkelijke arts niet meer gecontacteerd kan worden, raadt RBSPS aan een erkende plastisch chirurg te contacteren. De volledige lijst kan gevonden worden op de website van RBSPS www.rbsps.org. Deze patiënten nemen in ieder geval ook best contact op met RBSPS zelf, via het e-mailadres info@rbsps.org. De RBSPS heeft een aantal maatregelen genomen, om het voor alle patiëntes mogelijk te maken de aanbeveling tot explantatie ook in de praktijk te kunnen opvolgen. De vereniging identificeerde meer dan 40 erkende plastische chirurgen die, in samenspraak met de ziekenhuizen en anesthesisten, bereid zijn de ingreep voor een beperkt honorarium uit te voeren. Ook fabrikanten en leveranciers van implantaten hebben hun medewerking toegezegd. Alle informatie over eventuele terugbetaling door het RIZIV kan teruggevonden worden op de RBSPS-website. Deze zal regelmatig geüpdatet worden naargelang de beschikbare informatie.

Ten slotte wil RBSPS nogmaals benadrukken dat het hebben van conforme borstimplantaten geen enkel gezondheidsrisico inhoudt. Sinds midden de jaren zestig is een borstimplantatie een zeer courante ingreep, die niet alleen om esthetische maar ook om reconstructieve redenen plaatsvindt. Het plaatsen van borstprotheses is bovendien een chirurgische ingreep met een opmerkelijk positieve tevredenheidsgraad.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.