Spring naar bijdragen

Privacybeleid

Forum Gebruiksvoorwaarden & Regels

Gelieve even tijd te nemen om de volgende regels door te nemen. Als je de regels en gebruiksvoorwaarden aanvaard, klik dan op de registratie knop. Druk op terug knop van je browser om de registratie te annuleren. Gelieve je er van bewust te maken dat wij niet aanspraakelijk kunnen worden gesteld voor de geposte berichten en ook niet voor de inhoud ervan. De berichten uiten de gevoelens van de gebruikers aan, niet van het forum. Elk een die een bericht ongebruikelijk vindt moet de admin en of moderatie team verwittigen. Je gaat er ook met akkoord geen copyrighted materiaal te posten tenzij je de eigenaar bent of eventueel een goedkeuring hebt van de eigenaar van het materiaal.

Denk ook goed na over je nickname je bent heel makkelijk te googelen . Kies eentje die je nergens anders op het net gebruikt als je echt anoniem wil blijven
 
 
 
Vooraleer U dit forum bezoekt, willen wij U wijzen op volgende regels 
die steeds van toepassing zijn, als gast van het forum en ook als geregistreerde bezoeker.
 
Door verder te gaan naar het forum verklaart u 
minstens 18 jaar te zijn en aanvaardt u hetgeen is opgenomen 
in onderstaande disclaimer en hier is samengevat als volgt.
 
Het forum is politiek neutraal.
 
Postings zijn erop gericht om correcte informatie te verstrekken.
 
Het forum staat niet in voor de bemiddeling.
 
Aangezien de beheerders van het forum een beperkte controle hebben op 
de inhoud van de postings, zijn zij niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan,
noch kunnen zij worden aangesproken voor elke vorm van schade 
die uit het gebruik van informatie op dit forum kan ontstaan.
 
Door berichten op het forum te plaatsen aanvaardt een gebruiker of gast 
alle strafrechtelijke gevolgen die uit het bericht kunnen voortvloeien.
 
De moderators hebben het recht bepaalde berichten te editeren of in te korten 
of zelfs te verwijderen zonder enige toestemming.
Ook kunnen zij bepaalde gebruikers de toegang tot het forum ontzeggen. 
 
Postings die aanzetten tot overtredingen van wettelijke bepalingen,
tot geweld of tot discriminatie in het algemeen worden niet geduld en leiden 
onherroepelijk tot uitsluiting van het forum.
 
Het beheer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van berichten van gebruikers. 
 
U stemt er tevens mee in dat het opgegeven emailadres van je account gebruikt
mag worden voor het ontvangen van de zogenoemde Newflash of nieuwsberichten ivm het forum..
 
Niets van deze website mag zonder nadrukkelijke toestemming 
geheel of gedeeltelijk worden vermenigvuldigd in welke wijze dan ook.
 
borstenforum.com is niet aansprakelijk voor schade, op zowel de website
van borstenforum.com, als de aan deze website of netwerk gelieerde sites, die
het gevolg is van onjuistheden en onvolledigheden. Als u gebruikt maakt
van informatie op deze site, doet u dat voor eigen risico.
 
borstenforum.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg
van onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden
veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van gegevens en informatie.
 
Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.
 
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter
informatie van de bezoekers van het forum. borstenforum.com geeft geen
garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites,
noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel
indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op
welke wijze dan ook.
 
borstenforum.com spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten,
fotos, illustraties, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken,
logos en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten
en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in
aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit
materiaal of recht gebruik maakt. borstenforum.com aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit
materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te
hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht
gebruik maakt.
 
Op vraag van de rechthebbenden zullen teksten/artikels
onmiddellijk worden verwijderd.
 
Artikelen zijn gratis te lezen en te gebruiken, borstenforum.com
behoudt zich het recht artikelen te verwijderen of gedeeltelijk te
editeren. 
 
De gebruikers worden ook aangemoedigd om, indien van toepassing,
hun bronnen te vermelden.
 
Door in te stemmen met de voorwaarden erken je dat alle berichten op dit forum
de meningen en gezichtspunten van de gebruikers zijn 
en niet van de beheerders, moderators of webmaster
(behalve bij de berichten die door deze mensen geplaatst zijn). 
 
Door een bericht te plaatsen stemt de auteur van een bericht ermee in
verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van zijn bericht en voor de mogelijke
strafrechtelijke gevolgen die eruit kunnen voortvloeien.
 
Deze site accepteert geen enkele verantwoordelijkheid 
voor de inhoud, volledigheid, duidelijkheid en/of relevantie van die paginas. 
Door de bezoeker van onze site, noch door derden, kan ooit enig recht of enige aanspraak 
aan dit bezoek en/of de op onze site gepresenteerde informatie ontleend worden.
 
Een bezoek aan onze site, en/of het downloaden en/of opslaan van informatie 
van onze site, doet geen enkele rechtsverhouding, hoe ook genaamd, met borstenforum.com. 
Voor zover wettelijk vereist wordt iedere aansprakelijkheid hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 
Je geeft verder aan dat je geen kwetsende, obsene, vulgaire, lasterlijke, 
haatdragende, bedreigende, berichten plaatst.
 
Tijdens de registratie dient men nog eens formeel deze disclaimer te aanvaarden.
 
Alle bedrijfsnamen, productnamen en overige merknamen zijn 
eigendom van de respectieve eigenaren.
 
Links naar andere sites 
 
Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit 
dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, 
zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden 
en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen. 
 
Het forum is dus een passief prikbord 
waar iemand een advertentie kan posten en 
eventueel kan antwoorden op gestelde vragen.
Duidelijk is dat deze site niet gebruikt mag worden voor handel.
Enkel persoonlijke kleding mogen ter verkoop aangekondigd worden.
Er mogen dus geen items aangeboden worden die 
aangekocht werden met het doel om ze te verkopen.
 
Door dit forum te betreden
verklaart u ouder dan 18 jaar te zijn. Het forum kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor valse verklaringen in dit verband.
 


Advertentiecookies

 
Privacy Policy for www.borstenforum.com

If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at Info@borstenforum.com.

At www.borstenforum.com, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by www.borstenforum.com and how it is used.

Log Files
Like many other Web sites, www.borstenforum.com makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track users movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons
www.borstenforum.com does use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.

DoubleClick DART Cookie.:: Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on www.borstenforum.com.

.:: Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to your users based on their visit to www.borstenforum.com and other sites on the Internet.

.:: Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL - http://www.google.com/privacy_ads.html

Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include .......
Google Adsense

 
These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on www.borstenforum.com send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

www.borstenforum.com has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. www.borstenforum.com's privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers' respective websites.

Premium Theme Designed By IBTheme.com