Jump to content

Kosten Borstvergroting


Guest Carola

Recommended Posts

Guest Carola

Wat kost het?

Over het algemeen wordt een borstvergrotende operatie niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars. Alleen in uitzonderlijke gevallen wil de ziektekostenverzekeraar de kosten dragen. De medisch adviseur van je verzekeringsmaatschappij zal je dan oproepen om te beoordelen of de operatie voor vergoeding in aanmerking komt. Je moet er dus van uitgaan dat je de operatie zelf moet betalen. De plastisch chirurg informeert je over de totale kosten van de operatie.

De prijzen voor een borstvergroting kunnen sterk uiteenlopen. De kosten hangen van verschillende factoren af zoals de plaats waar de operatie wordt uitgevoerd, de bekwaamheid van de plastisch chirurg, de kwaliteit van de implantaten, de garanties die gegeven worden, het niveau van de nazorg, etc.. Het is duidelijk dat een lage prijs in de regel minder waarborgen geeft ten aanzien van de kwaliteit en een groter risico inhoudt. Op de verschillende internet forums wordt bijvoorbeeld veel geklaagd over de goedkope Belgische klinieken en klinieken in voormalige Oostbloklanden.

De kosten van behandelingen, waarbij kwalitatief goede implantaten gebruikt worden in een veilige kliniek of in het ziekenhuis geopereerd wordt en een in Nederland erkende plastisch chirurg de ingreep uitvoert, liggen rond de € 3.000,-.

Soms zijn de kosten van een behandeling niet ineens op te brengen. Toch is de wens voor een behandeling vaak groot. Sommige klinieken werken daarom samen met financiële instellingen die meestal een aantrekkelijke regeling kunnen maken.

In het algemeen zijn voor zo'n financiering een drietal uitgangspunten van belang:

* De aanvrager van de financiering dient een baan te hebben met een vast dienstverband

* De aanvrager heeft geen overdreven financiële verplichtingen, wat blijkt bij de BKR toetsing

* De aanvrager moet minimaal € 100,- per maand kunnen betalen (een lager bedrag leidt anders tot een veel te lange afbetalingsperiode)

later volgt overzicht prijzen verschillende klinieken!

Link to comment
Share on other sites

Op de verschillende internet forums wordt bijvoorbeeld veel geklaagd over de goedkope Belgische klinieken en klinieken in voormalige Oostbloklanden.

Arenborghoeve is ook een 'goedkope' kliniek maar dan in NL en daar zijn - nog - geen klachten van :rolleyes:

Deze kliniek 'profiteert' trouwens van 'het vele geklaag' op forums over belgische klinieken . Beetje spijtig vind ik dat omdat de werkwijze en protheses juist hetzelfde zijn . Zelfs de chirurge werkt in beide klinieken .

Persoonlijk denk ik dat je beter in eigen land blijft wat klinieken betreft . Als er complicatie's zijn sta je wettelijk beter in je schoenen .

Complicatie's zijn niet enkel aan 'fouten' van chirurgen/klinieken te wijten , je kunt er zelf ook wat aan doen .

6 weken dag en nacht een sportBH of op de rug slapen : die raad wordt ook nogal eens in de wind geslagen heb ik de indruk .

Dan is er nog de foute gedachtengang dat enkel 'plastische' chirurgen de kunde hebben om een borstvergroting uit te voeren , daar is 'slechts' een 'esthetisch' chirurg voor nodig . Wees er ook voor bewust dat élke chirurg onophoudelijk gecontroleerd wordt door de orde der geneesheren .

Zelf ben ik in een 'goedkope' belgische kliniek geopereerd en zeer tevreden over het rezultaat .

Iedereen moet maar ze'n eigen besluiten uit trekken en zelf een keuze maken .

Link to comment
Share on other sites×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.