Jump to content

De veiligheid van borstimplantaten


Recommended Posts

De meeste vrouwen denken er lang over na voordat ze overgaan tot een borstvergroting. Natuurlijk wilt men dan een borstvergroting met een prachtig resultaat. Toch is een prachtig esthetisch resultaat niet het enige doel. De veiligheid op lange termijn is ook van belang. Daarom is het belangrijk dat u zichzelf gaat verdiepen in de verschillende keuzes die u heeft. En dat geldt ook voor het merk implantaat.

Veiligheid-van-borstimplantaten.jpg

Naast de keuze van 1) De envelop: ruw of glad oppervlakte, 2) Vorm: rond of anatomisch, 3) Plaatsing: boven, onder of half onder de spier en 4) Inhoud: zachte of cohesieve gel, is de keuze van het Merk en daarmee Kwaliteit van het implantaat ook van belang want niet alle merken implantaten zijn hetzelfde.

Over implantaten (ook wel prothesen genoemd) valt veel te vertellen. Er zijn erg veel soorten op de markt en elke plastisch chirurg heeft zijn of haar eigen voorkeuren. Wat voor u het ideale implantaat is, hangt af van diverse factoren. Denk hierbij niet alleen aan uw verwachtingen van het eindresultaat, maar ook aan dingen als uw huidtype, de hoeveelheid en kwaliteit borstklierweefsel en de dimensies van uw lichaam. Kies niet per definitie voor een mooi groot implantaat, hoe mooi uw borsten er in het begin ook zullen uitzien. De huid van de borsten komt namelijk opeens onder grote spanning te staan, rekt op en wordt slap.

Elk merk implantaat heeft weer een verschillende vorm en inhoud en een ander oppervlak. Het is van groot belang dat u voor uw consult op de hoogte bent van alle mogelijkheden rondom de borstimplantaten. Dan kunt u samen met uw chirurg bepalen naar welk implantaat de voorkeur uitgaat. Laat dit niet alleen over aan uw chirurg, want dan kunt u na de ingreep wel eens voor onaangename verrassingen komen te staan.

Eigenschap van het implantaat

Hieronder bespreken we de meest voorkomende eigenschappen van de implantaten.

De envelop (het omhulsel): ruw of glad

Elk implantaat wordt omgeven door een siliconenenvelop. Deze kan glad of getextureerd (ruw) zijn. Gladde implantaten worden bijna niet meer gebruikt. Een getextureerd implantaat heeft een groot voordeel: als het implantaat onder de klier is geplaatst, is de kans op een kapselcontractie (littekenweefsel) veel kleiner dan bij een glad implantaat. Een kapselcontractie is een samentrekking van het bindweefsellaagje rondom het implantaat. Een bindweefsellaagje ontstaat al als u een splinter in uw vinger hebt. Het is een natuurlijke afweer van het lichaam tegen elk lichaamsvreemd element. Dit kan een splinter zijn, maar ook een knieprothese, een pacemaker of een borstimplantaat. Het wordt pas een probleem als dat bindweefselvlies gaat samentrekken. U merkt dat er sprake is van een kapselcontractie als de grootte en vorm van uw borst verandert. De borst voelt minder soepel, zelfs hard aan. In het ergste geval hebt u er ook pijn aan. Dus een glad implantaat met siliconengel, dat onder de klier is geplaatst, heeft een grotere kans op een kapselcontractuur dan zijn getextureerde variant. Ook hebt u bij een glad implantaat een grotere kans dat het implantaat niet goed op zijn ingebrachte plaats blijft liggen.

De vorm: rond of anatomisch

Algemeen gezegd zijn er ronde en anatomisch gevormde (druppelvormige) implantaten. Ronde implantaten geven de borsten (als ze onder de klier geplaatst worden) een rond en boller aanzien. Dit komt door het gebrek aan vulling in de bovenpolen van uw borst. Omdat het implantaat geen natuurlijke vorm heeft, is de overgang van het implantaat naar de eigen borst vaak zichtbaar en/of voelbaar. De meeste vrouwen kiezen daarom voor het meer natuurlijke, anatomische model. Hierbij neemt de vulling van het implantaat vanaf de onderkant geleidelijk naar boven toe af. Hierdoor krijgt u meer projectie in de onderpolen van de borst, die geleidelijk aan afneemt naar boven. Dit zorgt voor een natuurlijker resultaat. Een mogelijk nadeel van de anatomische variant is dat het inbrengen ervan wat meer technisch inzicht en expertise van de chirurg vereist. Sommige chirurgen zullen daarom aangeven dat anatomische prothesen gaan draaien of dat de randen zichtbaarder zijn. Deze opmerkingen zeggen echter meer iets over de chirurg. Dit geeft aan dat uw chirurg zich technisch niet gemakkelijk voelt bij het plaatsen van anatomische implantaten.

Plaatsing: onder de klier, spier of dual plane

Tijdens uw consult meet de plastisch chirurg de dikte van uw huid op. Als de envelop relatief dik is (meer dan twee centimeter), bereikt u het mooiste en meest natuurlijke resultaat als het implantaat onder de borstklier wordt geplaatst. Als de envelop daarentegen erg dun is, is de kans groot dat de bovenste rand van het implantaat in de borst zichtbaar en/of voelbaar is. Dat is niet erg fraai. In dat geval zal de chirurg het implantaat onder of half onder (dual plane) de borstspier plaatsen. Of u kiest voor een ander model uit de matrix van beschikbare varianten, zoals het anatomische model dat niet zo hoog naar boven doorloopt. Of de prothese dual plane geplaatst wordt wordt bepaald door uw bedekking. Echter de techniek Dual-plane: (half onder de spier) wordt steeds vaker neergezet als een nieuwe techniek en zodanig door sommige chirurgen gebruikt als een nieuwe verkoopmethode. Dual plane is geen nieuwe techniek. De keuze of een prothese dual-plane geplaats dient te worden wordt bepaald door uw eigen uitgangssituatie, namelijk de bedekking. Toch wordt voor de zekerheid ook bij een goede bedekking steeds vaker gekozen voor een dual plane. Vraag daarom altijd aan de plastisch chirurg: “wat vindt u van de dikte van mijn huid?”. U bepaalt dus samen met uw plastisch chirurg, op grond van de uitkomsten van het lichamelijk onderzoek, of de prothese boven of onder of half onder de borstspier geplaatst gaat worden.

Veiligheid-van-borstimplantaten-implantaDe inhoud: siliconen of cohesieve siliconengel

Het implantaat kan een inhoud hebben van: siliconen of cohesieve siliconengel. Vroeger waren er ook prothesen met een hydrogel (een combinatie van water met suiker) of water maar deze gaven op lange termijn sneller een scheuring van het implantaat. Ook hiervoor geldt dat elke chirurg een eigen voorkeur heeft. De siliconengel is een betrouwbaar en flexibel materiaal. Implantaten met een siliconengel zorgen voor een mooie, natuurlijke vulling. Als u kiest voor een ronde, met siliconengel gevulde prothese, kies dan altijd voor een getextureerde envelop. Dit verkleint namelijk de kans op een kapselcontractuur.

Een anatomisch gevormde borstprothese is altijd gevuld met een cohesieve siliconengel. Door de cohesieve gel zakt de vulling van de prothesen niet meer naar de onderkant ervan. Zo is het mogelijk aan deze prothese meer vorm te geven. Daarnaast bestaat er van deze anatomische prothese een matrix van vormvarianten die in hoogte en projectie zodanig variëren dat nog meer op uw wensen en verhoudingen kan worden ingegaan. Binnen deze matrix kunt u kiezen voor bijvoorbeeld meer vulling in de onderkant van de borst, een wat sneller aflopende natuurlijke vulling in de bovenpolen ervan, of een sterkere accentuering van uw decolleté. Al deze varianten kunt u met uw chirurg bespreken. Mocht de envelop van de prothese kapot gaan (bijvoorbeeld doordat deze niet goed is ingebracht of door een auto-ongeluk), dan kan het implantaat niet gaan lekken. De cohesieve gel kan namelijk niet wegvloeien. Nog een ander voordeel is dat de vaste gel niet “uitzweet”, waardoor er minder kans is op een kapselcontractie.

Risico’s

De risico’s van een borstvergroting zijn gerelateerd aan de ervaring van de plastisch chirurg en bestaan uit: nabloeding, infectie en kapselcontractie.

Een nabloeding ontstaat zelden, maar kan wel optreden. Deze veroorzaakt pijn en de borst wordt voelbaar groter. Nieuwe operatietechnieken kunnen de kans op een nabloeding sterk verkleinen. Ze zorgen er zelfs voor dat na de ingreep geen drain meer nodig is.
Een infectie is een eveneens zeldzame, maar wel vervelende complicatie. Deze wordt doorgaans bestreden met antibiotica. Als deze niet aanslaan, moeten de protheses in het ergste geval worden verwijderd. Ze kunnen dan pas later, als alles tot rust is gekomen, worden vervangen door nieuwe implantaten. Een infectie kan ook bijdragen aan het eventueel later ontstaan van kapselcontractie.

Kapselcontractie is eigenlijk het enige reële risico dat u bij een borstvergroting loopt. Vroeger kwam dit voor bij tien à vijftien procent van alle borstvergrotende operaties, waarbij een gladde, ronde prothese werd ingebracht. Inmiddels zijn er implantaten ontworpen die de kans op een kapselcontractie aanzienlijk verkleinen.

Of een kapselcontractuur ontstaat, hangt van een aantal factoren af: de chirurg, de operatietechniek, de prothese en de patiënt zelf. Voor de chirurg geldt: hoe zorgvuldiger hij werkt, hoe kleiner het risico is. Nieuwe operatietechnieken kunnen de kans op een nabloeding sterk verkleinen. Ze zorgen er zelfs voor dat na de ingreep geen drain meer nodig is. Een eventuele nabloeding kan ook tot een kapselcontractie leiden, evenals een infectie. De laatste factor bent u zoals gezegd zelf. Elk lichaam reageert anders op lichaamsvreemde elementen, zoals in dit geval een borstimplantaat. Bij een zorgvuldige operatietechniek met getextureerde en uit cohesieve gel bestaande implantaten komen kapselcontracties nog maar in drie à vier procent van de gevallen voor.
Een andere complicatie is het ontstaan van scheurtjes in het implantaat. De mate waarin dit plaatsvindt is niet bij veel implantaten onderzocht. Onlangs heb ik nog meegewerkt aan een internationaal onderzoek over de lange termijnresultaten van de Natrelle 410 anatomische implantaten. De resultaten zijn gepubliceerd in Aesthetic plastic surgery:

Results

The implant rupture rate was 1.7% a median of 8 years after implantation. Capsular contracture was the most common complication noted at the physical examination, occurring for 5.3% of implants, and there were no cases of grade 4 capsular contracture. The postimplantation rates for lactation and reproductive problems and breast disease were lower than the preimplantation rates. Breast implantation surgery was considered advantageous by 91% of the subjects, demonstrating high patient satisfaction.

Conclusions

The Style 410 anatomically shaped, formstable gel breast implants demonstrated longterm safety and effectiveness.

Gezondheidrisico’s

Siliconen zijn nog niet zo lang geleden in opspraak gekomen vanwege de vermeende gezondheidsrisico’s. Groot opgezette onderzoeken zijn nogmaals onder de loep genomen en in 2006 gepubliceerde resultaten hebben aangetoond dat siliconen geen gevaar vormen voor de gezondheid. Het gehele rapport en/of een samenvatting is te vinden op internet

Kwaliteit van de prothese

De meeste implantaten zijn bedoeld voor levenslange implantatie. Indien de prothesen soepel aanvoelen en u bent nog tevreden over het esthetische resultaat dan is er geen reden om de prothese te vervangen.

Een vraag die ook veelvuldig terugkomt is of er garantie gegeven wordt op de duur van de implantaten. Deze vraag is moeilijk te beantwoorden, omdat er verschillende kwaliteiten prothesen op de markt zijn met ieder een eigen levensduur.

Veiligheid begint met een stukje onderzoek. Als er van een implantaat geen lange termijn resultaten aangetoond kunnen worden kan er over deze prothese geen uitspraak gedaan worden in negatieve of positieve zin betreffende de kwaliteit van het implantaat.
Prothesen kunnen niet klakkeloos onderling met elkaar vergeleken worden.

Pas op met uitspraken als: “deze prothese is net zo goed als….” Zolang dit niet aangetoond is heeft deze uitspraak geen enkele waarde. Op dit moment zijn er twee type implantaten waarvan de veiligheid op lange termijn is aangetoond. Dit zijn de Mentor en Allergan(Natrelle) implantaten. Beide prothesen zijn ook de enige implantaten die onder voorwaarden FDA goedgekeurd zijn in Amerika. Andere prothesen kunnen hier niet zomaar mee vergeleken worden ook al lijken ze qua vorm en textuur wel op elkaar.

Over het algemeen kan hierover gezegd worden dat kwalitatief goede implantaten in opzet bedoeld zijn voor levenslange implantatie. De fabrikant kan dit evenwel niet garanderen tenzij er onderzoek naar gedaan is.

Resultaten behaald in het verleden geven hier dus wel garantie voor de toekomst.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.