Jump to content

‘Just enough!’


Patrick

Recommended Posts

‘Just enough!’

(mijn ooglidcorrectie en revisie)

Ik ben Patrick en ik heb al enkele bijdragen geleverd aan:

http://plastischechirurgie.startpagina.nl/prikbord/read.php?1476,10513185,10513185#msg-10513185

en

Ik ga heel wat maanden terug in de tijd en begin met mijn besluit voor een éérste cosmetische ingreep. Na heel wat lezen en nazoekwerk had ik besloten om op consult te gaan bij een plastisch chirurg. (Het was de zomer van 2009). Mijn bedoeling was om een ooglidcorrectie (boven-, en onderzijde), een neuscorrectie en mijn jukbeenderen te laten ‘doen’ door een plastisch chirurg.

Ik plaats hieronder enkele webverwijzingen over:‘ooglidcorrecties’.

http://www.ooglidcorrectieinfo.nl/

http://www.oogheelkunde.org/uploads/5v/ZV/5vZVA5n_Bs5Q8hkd-Jkz3g/Ooglidchirurgie-2006.pdf

http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=3036

Na wat gesnuffel op diverse internetfora, liet ik mij leiden door prijzende commentaren over een fel aangeprezen arts, m.n. Dr. Cambier Bernard

(hij werd beschreven als de chirurg met de ‘gouden handen’).

http://www.esthetische-chirurgie.be/inleiding.lasso?lang=nl

http://plastischechirurgie.startpagina.nl/prikbord/read.php?1476,7985703,7985708#msg-7985708

Als extraatje las ik ook nog dat hij zéér goedkoop ingrepen verrichtte, wat natuurlijk mooi meegenomen was. Enfin, de eerste afspraak werd gemaakt in het ziekenhuis van Dendermonde. (Hij werkt daar als hoofd van de afdeling plastische heelkunde.)

http://www.azsintblasius.be/zorgaanbod/specialismen/plastheelk

We namen plaats in een kleine wachtkamer - de praktijk gaf de indruk door veel mensen te worden bezocht. Na enige tijd was het mijn beurt. Verwachtingsvol, legde ik uit wat ik wenste en stelde mijn vragen aan hem. Hij raadde aan, om eerst met de ogen te beginnen, daarna de neus te verkleinen en met de jukbeenderen af te ronden. Op één van mijn vragen, hoeveel huid hij zou weghalen gaf hij enigszins verveeld het antwoord: ‘just enough’! (Dit antwoord zal de ‘rode draad’ blijven in mijn verdere ‘eyestory’). Na dit korte gesprek werden we doorverwezen naar zijn privé-kliniek, te Gent.

http://www.esthetiek-groep.com/overons4.php

Om praktische redenen kwam dat goed uit. Na een afspraak gemaakt te hebben met de secretaresse van zijn privé-praktijk, kwamen we op het afgesproken tijdstip aan en we kregen een gesprek met zijn assistent(e) – chirurgie. De vrouw in kwestie noemde Dr. Bouillon, en legde i.p.v. Dr. Cambier aan mij uit wat een ooglidcorrectie inhield. De correctie van boven-, en onderzijde zou mij in totaal €1500 kosten

(all-inn.). We kwamen te weten dat zij een chirurg(e) in opleiding was en zij dus niet de ingreep zou uitvoeren. (Achteraf gezien vond ik het wel vreemd, daar ik de chirurg niet te spreken/zien kreeg). Ik ging weg en besloot mijn beslissing in beraad te houden.

De knoop werd doorgehakt en ik besloot om mijn ogen te laten opereren op 27 oktober 2009. Ik nam eerder op de dag een pijnstiller in, samen met een licht slaapmiddel. Na het onthaal zag ik Dr. Cambier naar mij komen. Er werden foto’s gemaakt door Dr. Bouillon en toen ik mij omkleedde bekeek hij mijn ogen nog ’s vluchtig. In het operatie’vertrek’ (waar ook een bureau en stoelen stonden) mocht ik plaatsnemen op de operatietafel. Na een ware mummificatie, zodat ik (bijna) roerloos moest blijven liggen werd het voorbereidende werk gestart. De zones rond mijn gelaat/ogen werden afgeschermd en ontsmet. Er werd mij op het hart gedrukt, zeker niet met mijn handen aan de steriele zone te komen. Ik sloot mijn ogen, de operatielamp werd ingeschakeld en de eerste spuitjes werden toegediend. Met de bedoeling onder plaatselijke verdoving de ingreep uit te voeren. De geïnjecteerde pijnstillers begonnen snel hun werk te doen. (Achteraf moest ik nog een extra dosis krijgen, aangezien ze aan de linkerzijde onvoldoende sterk bleken te werken). Pijnloos ervoer ik de uitgevoerde handelingen zoals: het snijden, dichtschroeien, en -naaien. Er werd een kleine hoeveelheid (onderhuids) vet van mijn ogen gebruikt om een kleine rimpel op te vullen (vgl. met lipofilling) t.h.v. de nasolabiale plooi. Dat werd uitgevoerd door Dr. Bouillon, en het leek me een praktijkoefening voor haar. Voor alle duidelijkheid, dat was afgesproken en het gebeurde kosteloos.

Achteraf kreeg ik niet de indruk dat er een zichtbaar verschil was ontstaan door deze ingreep. Ik wil er ook aan toevoegen, dat de arts in opleiding mij een zeer geduldige indruk heeft gegeven. Nauwgezet, met een vaste hand en een goed oog.

Na het beëindigen van de ingreep, werd ik gebracht naar een ruimte waar ik kon bekomen. Eerlijk gezegd, leek het mij een in alle haast ingericht bezemhok J. Met de bedoeling patiënten te monitoren, zodat ze met een gerust gemoed mochten vertrekken. Toen ik het operatievertrek verliet, en mijn vrouw mij terug zag na ‘mijn besnijdenis’ schrok ze wel sterk. Mijn onderoogleden waren teveel naar beneden getrokken.

Ze zei me dat Dr. Cambier aan haar vroeg; ‘je bent wel geschrokken, als je jouw man terugzag?’. De betaling werd verricht, ik kreeg een zakje met verzorgingsproducten en – instructies mee, en er werd een volgende afspraak gemaakt om de draadjes te verwijderen. Eerlijk gezegd, heb ik geen pijn gehad. Wel moest ik opletten, om niet te bukken en bij het slapen geen abrupte bewegingen te maken.

De week daarop kwam ik terug naar het privé-kliniek, om de draadjes te laten verwijderen door zijn assistente. Ze werkte snel en nauwgezet. Ik moest daarna onder een (infrarood)lamp om de genezing te bespoedigen. De komende maanden heb ik regelmatig foto’s gemaakt. Bij mijn ‘retour’-bezoeken, heb ik af en toe Dr. Cambier gesproken – weliswaar zeer vluchtig (kon het anders?). Ik sprak diverse keren mijn zorg uit en zei dat ik vreesde dat mijn ogen waren misvormd door de ingreep. Eerlijk gezegd durfde ik niet te spreken over een eventuele fout. Hij wist dat ik heel wat foto’s had gemaakt en zo de gevolgen van de ingreep inventariseerde. Hij zei, herhaaldelijk, dat ik me geen zorgen hoefde te maken en mijn ongerustheid te maken had met het dagelijks bekijken van mijn spiegelbeeld en foto’s. De vrees dat mijn ogen waren misvormd door het verkeerdelijk en/of teveel wegsnijden van de huid onder de ogen kon hij niet wegnemen L(! Hij probeerde me te garanderen, dat die vrees ongegrond was en mijn ogen veel beter zouden worden. Steeds zei hij tegen mij, dat ze ‘mooi stonden en ik veel jongere ogen had gekregen’.

Ondertussen bezocht ik Dr. De Meyere Bruno

http://www.artemedis.com/

Mijn oogcorrectie viel hem direct op. Bizar, omdat na enkele weken de operatie niet (meer) zichtbaar mocht zijn. Idem voor Dr. Tonnard van het Coupurecentrum te Gent.

http://www.coupurecentrum.be/default.aspx?PageId=126

De reden om Dr. De Meyere te bezoeken was, om te praten over het gebruik van jukbeenimplantaten. Dr. Tonnard vroeg ik advies over mijn gewenste neuscorrectie.

Om begrijpelijke redenen, had ik ervan afgezien om door Dr. Cambier geopereerd te worden.

Ik herinner me nog dat Dr. Cambier op 12 januari 2010 tegen mij zei dat: ‘mijn ogen een beetje rond stonden, maar ze wel jong uitzagen. Hij zei tegen mij dat ik wel over 3 maanden kon worden geholpen door het maken van een klein sneetje en zo de oogronding kon worden verminderd.

Ondertussen werd mijn neus verkleind door Dr. Tonnard (17/02/2010) en heeft Dr. De Meyere (december 2009) mijn jukbeenimplantaten geplaatst.

Het gesprek met Dr. De Meyere leverde mij de naam van een zeer goede oogarts op. Hij werkt in het UzGent (Dr. Decock Christian).

http://www.uzgent.be/wps/wcm/connect/nl/web/zorg/patienten/diensten/oogheelkunde/raadpleging+per+arts

Tevens doet hij ingrepen in het het Sint-Jozefkliniek (Gentbrugge) en in het AZ Maria Middelares (overkant van Dr. De Meyere Bruno zijn privé-kliniek).

http://www.azmmsj.be/BENL/site/keywords-Z-detail.aspx?vPK=155

Ondertussen had ik nog een kleine ingreep laten uitvoeren door Dr. Cambier. Volgens hem, bleek het een kleine interventie die mijn oogvorm zou normaliseren. Beter bekend als een ‘cantopexie’. De afspraak werd gemaakt, en de correctie (van de onderooglidcorrectie) zou doorgaan op dinsdag 2 maart 2010. Bij het begroeten was het weeral, ‘ze staan wel schoon, he!’. Misschien dacht hij dat ik voor mijn plezier, mij – weer - liet opereren J! (Zou ik dan toch masochistische trekjes hebben? Enfin, voer voor zieledokters!)

Ingreep uitgevoerd en ik mocht weer weg. Enkele dagen later, draadjes laten verwijderen door Dr. Bouillon (= goedkoop ‘leermeisje’ van dienst, die alle karweitjes mag doen waarvoor Dr. Cambier geen zin had!). (Vergeef mij, mijn vleugje sarcasme). Eerlijk gezegd, ze heeft de draadjes snel en met vaste hand verwijderd. De cantopexie kostte €30,00. De laatste keer in het privé-kliniek, vroeg ik aan haar of het kon worden herhaald om zo een beter(?) effect te krijgen. Dat was mogelijk, maar er moest minimaal een periode van 6 maanden ingelast worden. Kwestie van de littekens goed te laten genezen. Ze opende mogelijkheden om mij verder te helpen. Het leek mij dat het niet de eerste keer was dat men met zo’n vragen geconfronteerd werd in die artsenpraktijk. Ze gaf me een uitleg, die mij niet zo duidelijk (en overtuigend) overkwam. Ook kreeg ik de indruk, dat men maar iets wou proberen (genre: ‘trial en error’) om mijn ogen te verbeteren. Ik herinner mij, dat ze ’s opperde om gebruik te maken van botox injecties, om de spiertjes aan de onderkant van mijn oogleden te verslappen, en zo ‘het trekken aan de onderzijde te verminderen’ (botox verlamt tijdelijk de spieren).

Nooit heb ik ook maar de indruk gekregen van Dr. Cambier, dat hij vond dat hij een fout zou hebben gemaakt. Ik vond het ontgoochelend en beneden alle peil, de manier waarop ik ben (na)behandeld door Dr. Cambier. De assistente chirurgie had, binnen haar (beperkte) mogelijkheden, alles gedaan om gehoor te geven aan mijn wensen. Maar de moeilijkheid was ook, dat zij staat onder Dr. Cambier omdat hij haar stagemeester was en zij dus afhing van zijn ‘urbi et orbi’ om haar opleiding als chirurg te kunnen voltooien. Wederom had ik massa’s foto’s genomen en de resultaten bekeken/vergeleken. De ronding aan de onderzijde was verminderd, m.a.w. het heeft wel verschil gemaakt maar niettemin bleef het onderooglid misvormd. Ik had het gevoel dat mijn oog(vorm) definitief was verminkt L!

Na de eerste ingreep kreeg ik heel wat starende blikken. Ik kreeg het gevoel, dat de aandacht van de mensen werd getrokken door mijn ogen. Het leek me, dat de mensen dachten dat er iets anders was dan normaal (misschien, dat ik een beetje leek op een freak), en ze nieuwsgierig een verklaring zochten naar het antwoord op de vraag; ‘wat er nu zo ‘weird’ was ?’.

En wat nu?

Door de verwijzing van Dr. De Meyere ben ik te rade gegaan bij Dr. Christian Decock.

Ik ben enkele keren bij hem geweest in het UZGent (polikliniek oogziekten).

De visite kostte me €30,00 en het merendeel werd terugbetaald door mijn Belgisch ziekenfonds. Ik paste +/- €6,00 zelf bij. Mijn huisarts kende deze oogarts en hij zei dat deze geneesheer werd geprezen om zijn expertise en chirurgische vaardigheden. Hij wordt geconsulteerd door mensen met gevolgen van – ernstige - ongevallen en blijkbaar is hij dan (nog) in staat om de ogen van mensen te fatsoeneren.

Tijdens de consult bij de oogchirurg luisterde hij naar mijn relaas. Ik had het nodige fotomateriaal meegenomen en vertelde over mijn wensen. Hij sprak zich niet uit over een eventuele ‘schuldvraag’. Maar hij zei me, dat ik later moest terugkeren omdat de ingreep te recent was uitgevoerd. Hij moest eerst zien hoe het littekenweefsel zich verder ontwikkelde. Nu dan, de komende maanden was het lang en hoopvol (af)wachten. In oktober 2010 ging ik terug naar de oogarts, hij bekeek mijn ogen accuraat en hij zei me dat hij rond maart/april 2011 me (chirurgisch) verder kon helpen.

Hij begreep me goed en benadrukte het belang om zeker 1 jaar te wachten na de laatste oogoperatie (cantopexie). Hij deed geen valse/vage beloften, en hij zei me dat hij zou (proberen) om het onderooglid te rechten. Met “dat kan ik voor u doen” sloot hij ons gesprek af.

Er werd een afspraak gemaakt om op 7 april 2011 naar de dagkliniek te gaan van het Sint-Jozefkliniek (Gentbrugge). Er werden documenten ingevuld en de ingreep zou me €750 kosten. Volledig zelf te betalen, zonder tussenkomst van een ziekenfonds, noch van mijn hospitalisatieverzekering.

De operatiedag brak aan. Ik mocht nog een lichte maaltijd gebruiken voor de ingreep. Op eigen initiatief nam ik enkele pijnstillers (Panadol Retard 500 mg. en Paracetamol Teva 500mg.) samen met een tranquillizer (= Lormetazepam EG) (deze is in België enkel op doktersvoorschrift te verkrijgen bij de apotheker). Meer info vind je in dit geneesmiddelenrepertorium terug. Dit naslagwerk wordt – althans in België – beschouwd als de geneesmiddelen’bijbel’ voor artsen.

http://www.bcfi.be/GGR/Index.cfm?ggrWelk=MAIN

Ik ontbood mij, vergezeld van mijn vrouw (gezelschapsdame en chauffeur van dienst) aan de receptie. We liepen direct naar de dagkliniek.

Eventjes wachten en dan werd ik binnengeroepen in het operatiekwartier.

Weeral gemummificeerd en de operatiezone werd ontsmet. Nog een kort gesprekje met de chirurg, waarbij ik vroeg of het mogelijk was om de buitenste ooghoeken lichtjes op te hogen (om een jeugdiger effect te creëren). Hij tekende op mijn oogleden allerlei dingen af, en hij zei me dat hij dat zou proberen doen. Zonder iets te beloven, natuurlijk! Begrijpelijk, gezien de niet zo fraaie oogvorm!

Ik kreeg verscheidene kleine injecties, t.h.v. de oogleden (links en rechts). De verdoving begon snel zijn werk te doen en hij opende de huid. Hij werkte in de plooi van het bovenste ooglid. Dit om de zichtbaarheid van littekenweefsel te minimaliseren. Ik voelde geen pijn. De peesjes die verantwoordelijk zijn voor de oogspanning werden losgemaakt, en weer - op andere plaatsen/hoger - gehecht. Verscheidene malen moest ik mijn ogen openen en werden ze door hem nagekeken. Hij controleerde; spanning, symmetrie en de vorm van mijn oogleden door tijdens het naaien te vragen mijn ogen te openen (en naar boven te kijken). Deze handelingen werden aan beide zijden uitgevoerd. Rond 14u40 was de ingreep afgewerkt (de ingreep duurde 30’). Ik moest tot ongeveer 15u10 op een stoel blijven zitten met een ijskompres op mijn ogen. Dan kwam de arts nog ’s polsen hoe het met mij was en mocht ik beschikken.

Thuisgekomen was het credo, rustig houden. Gemakkelijker gezegd/geschreven dan gedaan, zeker als je geen pijn hebt en je niet ziek bent! Veel ijskompressen op de ogen leggen, en 4*daags mijn oogdruppels (Tobradex) gebruiken.

Dagelijks maakte ik foto’s en eerlijkheidshalve moet ik meegeven nooit pijn gevoeld te hebben. Wat ik (soms) wel ervoer, was een (zéér) milde spierpijn t.h.v. de peesjes die hij opnieuw heeft gehecht. Peesjes zijn de uiteinden van de spieren. Je kan het vergelijken met spierpijn (daags) na het sporten. Maar niets meer/erg! De vorm van mijn ogen was al veel verbeterd. Natuurlijk was er nog zwelling (en onderhuidse bloeduitstorting) te zien. (Binnen de week is het ergste leed geleden en binnen 14 dagen is niets meer te zien van blauwe plekken en zwellingen.) Het blijft (spannend) afwachten, om te zien wat de definitieve oogvorm zal worden.

Ze benaderen meer de ‘ideale’ oogvorm. En die is amandelvormig! Zonder - onnodig - veel oogwit te zien aan de onderzijde (tussen onderooglid en iris). Dr. Decock voert ook ooglidcorrecties uit, de kostprijs bedraagt €1500, volledig voor eigen rekening (gebeurt ook in de dagkliniek). Volgens Dr. De Meyere Bruno is hij ook een chirurg, die (veel) ervaring heeft met het verhogen van de buitenste ooghoeken. Dit wordt uitgevoerd om een jeugdiger effect te krijgen.

Vandaag, woensdag 13 april 2011, zijn mijn draadjes verwijderd. Dr. Decock bestudeerde mijn ogen en hij leek uitermate opgetogen over ‘zijn’ werk. Het zal nog een poosje duren, vooraleer ik weer mag zwemmen (3 weken na de ingreep) en lopen mag ik (ongeveer) 2 weken (postoperatief.). We hadden een gezellige en leerrijke babbel. De revisie van mijn (niet geslaagde) onderooglidcorrectie is naar wens verlopen.

Joepie!!! Ik heb nu het gevoel, dat ik mijn ‘gezicht’ heb teruggekregen. Na mijn ooglidcorrecties (oktober 2009) had ik de indruk, dat mijn aangezicht was veranderd. Ik vond dat mijn oogvorm was verminkt! Deze was volledig gewijzigd. I.p.v. de ‘ideale amandelvorm’ was ze veranderd in een eerder rond (en neerwaarts getrokken) oog.

Hij vertelde me, dat hij geen ‘cantopexie’ heeft uitgevoerd. Maar wel, via de huidplooi, de peesjes heeft losgemaakt (van de onderooglidspier) en ze (weer) hoger heeft aangehecht (aan de schedel). Klinkt allemaal zo simpel, maar hier heeft hij bewezen welke vakman hij is J! In de huidplooi, om het zichtbare littekenweefsel te beperken (lees: onzichtbaar te maken). De ingreep uitvoeren via de huidplooi heeft de operatie ook (nog) bemoeilijkt!!

Ik had hem ook verzocht, vlak voor de ingreep, om de buitenste ooghoeken (ietwat) hoger te maken t.o.v. de binnenste ooghoeken. Hij zei dat zoiets een zeer delicate ingreep is, en heel wat expertise vraagt (waarover hij wel degelijk beschikt). Het lijkt al mooi, maar na verloop van tijd zal ik nog meer de uitwerking kunnen zien van die ingreep. Het vraagt enige tijd, vooraleer de resultaten maximaal zichtbaar worden. Ja, ja, ik weet het, geduld oefenen is een schone deugd J! Op 11 mei ga ik terug voor een volgend na’zicht’.

De totale ingreep zal mij ongeveer €750,00 kosten. De factuur wordt nog opgestuurd.

Waarschijnlijk betaal ik nog enkele aanvullende bedragen (ijsbril, oogdruppeltjes, etc…).

In de wachtkamer zaten er 2 andere patiënten, die op dezelfde dag werden geopereerd. Beiden hadden ze een bovenooglidcorrectie laten doen en hun ogen stonden zeer mooi. Opvallend weinig zwelling en mooie (lees: minimale) naden. Ik vergeleek met mijn ooglidcorrecties (oktober 2009), en het leek een wereld van verschil. Ze zeiden dat Dr. Decock eerst de bovenoogleden corrigeert en op een andere datum de onderzijde. De arts doet – althans volgens de geruchten - veel herstel van ooglidcorrecties die door andere artsen zijn uitgevoerd. De man in de wachtruimte vertrouwde mij toe, dat Dr. Decock werd aanbevolen door een Nederlandse KNO-arts. In Nederland is een (boven)ooglidcorrectie minstens €700 duurder.

Echt, de positieve teneur is overvloedig aanwezig in mijn verhaal. Ja, ik heb nu mijn ‘gezicht’ terug. Dat schrijft een tevreden en dankbare man!

Dank u wel, Dr. Decock Christian voor uw vakwerk en dank u wel, Dr. De Meyere Bruno (= mijn plastisch chirurg) voor de gouden tip!

Groetjes, en een knipoogje met één van mijn ‘amandelvormige’ ogen, Patrick :141:

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Hoi Gislene,

Ik weet niet of je antwoord gaat krijgen aangezien het topic bijna 3 jaar oud is ;)

Misschien is het leuk om je zelf voor te stellen in het voorsteltopic. Je kan dan ook evt je vragen stellen.

Link to comment
Share on other sites

Ik las zijn verhaal omdat ik momenteel interesse heb in een ooglidcorrectie en ik heb een vraag voor jou. Of de Dr; De Meyere Bruno een goed pastiche chirurg is waarom ben je naar de Decock Christiann gegaanen waarrom heeft Dr Demeyre naar Dr Decock je werwezen ??

Groetjes,

Gislene

Dag Silva,

Vooreerst welkom op dit 'borstenforum'. Ik ben een man, maar heb niettemin ook véél gehad aan de (andere) informatie over allerlei (esthetische) behandelingen. En daarom probeerde ik ook, mijn steentje ertoe bij te dragen en mijn ervaringen zo mee te delen.

Op de vraag of ik Dr. Demeyere een goed plastisch chirurg vind, moet ik (met plezier) bevestigend antwoorden; Ik vind hem competent, en ik heb ook nooit het gevoel gehad dat hij ingrepen wou aanpraten. Deze chirurg heeft zijn specialiteit en eerlijk gezegd zou ik hem 'blindelings' een ooglidcorrectie toevertrouwen. Maar in mijn geval was het een correctie van een mislukte onderooglidcorrectie, wat dus nog een ander type ingreep is. Het is mijn inziens een deel van Bruno's expertise, dat hij weet wat hij kan (en wil doen) en wanneer hij je naar iemand anders moet doorsturen. Dr. De Cock is een gerenommeerd oogchirurg, die door verschillende artsen unaniem wordt geprezen! Dus mijn volgende ooglidcorrecties zullen door hem worden gedaan. Doet hij, trouwens ook geregeld. Opmerkelijk is dat hij de onder-, en bovenogenleden (als hij de ingrepen nodig acht) apart opereert, dit in tegenstelling tot de plastisch chirurgen die ik al heb geconsulteerd.

Dus voor de ogen zou ik De Cock aanbevelen. Hij kan nog iets extra's doen aan de ogen. HIj kan de buitenste ooghoeken een ietsje liften, zodat er zo ook een verjongend effect wordt toegevoegd. En zijn tarieven zijn zeker schappelijk te noemen. Hij werkt snel, stelt je tijdens de ingreep gerust, en je hebt daarna weinig pijn/ongemakken. Dus een aanrader!

Ik hoop je een beetje een antwoord op jouw vragen te hebben kunnen geven. Anders stuur me maar de vragen of comments door!

Groetjes, en veel succes

Patrick

Link to comment
Share on other sites

Guest cindytje1985

Hoi Gislene,

Ik weet niet of je antwoord gaat krijgen aangezien het topic bijna 3 jaar oud is ;)

Misschien is het leuk om je zelf voor te stellen in het voorsteltopic. Je kan dan ook evt je vragen stellen.

haha toch wel een antwoord ;)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...
Op 1-2-2014 om 00:21 zei Patrick:

Dag Silva,

Vooreerst welkom op dit 'borstenforum'. Ik ben een man, maar heb niettemin ook véél gehad aan de (andere) informatie over allerlei (esthetische) behandelingen. En daarom probeerde ik ook, mijn steentje ertoe bij te dragen en mijn ervaringen zo mee te delen.

Op de vraag of ik Dr. Demeyere een goed plastisch chirurg vind, moet ik (met plezier) bevestigend antwoorden; Ik vind hem competent, en ik heb ook nooit het gevoel gehad dat hij ingrepen wou aanpraten. Deze chirurg heeft zijn specialiteit en eerlijk gezegd zou ik hem 'blindelings' een ooglidcorrectie toevertrouwen. Maar in mijn geval was het een correctie van een mislukte onderooglidcorrectie, wat dus nog een ander type ingreep is. Het is mijn inziens een deel van Bruno's expertise, dat hij weet wat hij kan (en wil doen) en wanneer hij je naar iemand anders moet doorsturen. Dr. De Cock is een gerenommeerd oogchirurg, die door verschillende artsen unaniem wordt geprezen! Dus mijn volgende ooglidcorrecties zullen door hem worden gedaan. Doet hij, trouwens ook geregeld. Opmerkelijk is dat hij de onder-, en bovenogenleden (als hij de ingrepen nodig acht) apart opereert, dit in tegenstelling tot de plastisch chirurgen die ik al heb geconsulteerd.

Dus voor de ogen zou ik De Cock aanbevelen. Hij kan nog iets extra's doen aan de ogen. HIj kan de buitenste ooghoeken een ietsje liften, zodat er zo ook een verjongend effect wordt toegevoegd. En zijn tarieven zijn zeker schappelijk te noemen. Hij werkt snel, stelt je tijdens de ingreep gerust, en je hebt daarna weinig pijn/ongemakken. Dus een aanrader!

Ik hoop je een beetje een antwoord op jouw vragen te hebben kunnen geven. Anders stuur me maar de vragen of comments door!

Groetjes, en veel succes

Patrick

Patrick,

Helaas ben ik een beetje te laat voor jouw antwoord maar toch hartelijke bedankt !

IK heb het wel laten doen in Brazilie( mijn thuisland) in 2015 en nu opnieuw op 25/11/2016 een correctie op mijn boven ooglid  omdat er te veel vel nog hing. Ik kan nog niets zeggen i.v.m. het resultaat omdat het nog te vroeg is....maar zeker en vast voor mijn man die het ook nodig heeft ga ik Dr De Cock op zoeken en hem de operatie van mijn man laten doen.

Ik zou graag als het mogelijk is met je contact op te nemen, maar hoe ? Laat me het weten aub !

Groetjes,

Gislene

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.