Jump to content

Soorten borstimplantaten


Recommended Posts

Een borstimplantaat of borstprothese is in principe gewoon een zakje gevuld met een bepaalde substantie. Het implantaat heeft echter al een lange geschiedenis achter de rug. Hierdoor is de levensduur van de borstimplantaten verlengd en het aantal eventuele complicaties sterk verminderd. Wetenschappelijk onderzoek heeft ondertussen ook aangetoond dat er geen enkel verband is tussen borstimplantaten en borstkanker en andere ziektes.

Er bestaan zeer veel soorten prothesen op de markt welke allen voor- en nadelen bezitten die men tegenover elkaar moet afwegen om tot de best geschikte prothese te komen die bij jou past.

Ze kunnen verschillen qua vulling, vorm, maat, oppervlak en uiteraard ook qua kwaliteit. Goede informatie over de soorten borstimplantaten is dus onontbeerlijk.

Alle implantaten hebben een siliconen omhulsel (enveloppe) maar kunnen verschillend opgevuld worden .

VORM

Ronde borstimplantaten

Ronde siliconen prothesen zijn ideaal voor vrouwen met reeds lichtjes uitgezakte borsten. Het volume zit dan automatisch al meer onderin de borst. Een ronde prothese vangt dan het tekort op bovenaan de borst en geeft mooie, natuurlijke resultaten.

Bij een staande positie wordt de ronde prothese eerder druppelvormig. Dit effect wordt nog versterkt door een submusculaire plaatsing van het borstimplantaat.

De ronde prothese wordt afgeraden bij vrouwen met een dunne huid en weinig borstweefsel.

Anatomische borstimplantaten

Anatomische, druppelvormige of peervormige siliconen prothesen geven mooie resultaten, zowel bij een dunne als een dikke huid. Dit type borstimplantaat geeft iets minder vulling bovenaan de borst, wat vooral bij een grotere borstvergroting een zeer natuurlijk resultaat oplevert.

Voor de plaatsing van deze borstimplantaten, moet er echter een grotere incisie gemaakt worden, wat een groter litteken met zich meebrengt. Bovendien hebben de druppelvormige implantaten soms de neiging te gaan draaien.* Een ruw oppervlak verlaagt dit risico echter

TOPIC ivm draaien

OPPERVLAKTE

Gladde borstprothese

Oorspronkelijk waren de siliconen prothesen glad. Bij deze prothesen treedt er meer kapselvorming op. Onze plastisch chirurg gebruikt dus enkel borstimplantaten met een geruwd oppervlak.

Ruwe borstprothese

Met een geruwde prothese loopt u slechts 2 tot 3% risico op kapselvorming . Bovendien beperkt een ruw oppervlak de kans op het ronddraaien van een druppelvormig borstimplantaat.

VULLING

vloeibare gel

Er bestaan twee soorten siliconen prothesen: gevuld met vloeibare en gevuld met cohesieve siliconengel. De siliconen prothesen met vloeibare gel zijn het oudste type borstimplantaten. In de jaren negentig deden hierover echter de wildste verhalen de ronde. De siliconen prothesen werden zelfs een tijdje verboden in de Verenigde Staten. Ondertussen heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat er geen enkel verband is tussen siliconen prothesen en borstkanker of andere ziektes.

De siliconen prothesen gevuld met vloeibare siliconengel voelen het soepelst en meest natuurlijk aan. Doordat de siliconengel in rechtopstaande positie onderaan komt te zitten, ziet het implantaat er eerder druppelvormig uit.

Bij scheurtjes in dit type prothesen komt de vloeistof makkelijk vrij en is ze moeilijk te verwijderen. Op zich is dit echter niet gevaarlijk.

cohesieve of vaste gel

De vaste of cohesieve siliconengel voelt nauwelijks steviger aan dan haar vloeibare tegenhanger en wordt dan ook steeds vaker gebruikt. Lekken zijn uitgesloten bij dit type siliconen prothesen, zelfs na eventuele scheurtjes in het omhulsel van het borstimplantaat.

Deze protheses kunnen niet lekken.

Indien een scheur optreedt van een prothese die gevuld is met een zachte vloeibare gel kan er één van beide dingen gebeuren:

- als alleen het omhulsel van de prothese scheurt en niet het zich daar rond gevormd littekenweefselkapsel, kan het zijn dat je daar niets van merkt.

- wanneer echter niet alleen het prothesenomhulsel maar ook het zich daar rond gevormd littekenweefselkapsel scheurt, dan komt de zachte vloeibare siliconegel in het omgevende weefsel terecht. Enerzijds kan zich de gel in het borstweefsel opstapelen en dan zal er zich een nieuw littekenweefselkapsel rond vormen, er kunnen dus verschillende kleine knobbeltjes ontstaan in het borstklierweefsel, dewelke zeer moeilijk of niet te verwijderen zijn. Anderzijds kan het gel ook gaan migreren tot in de oksel. Er kan hierdoor een vormverandering van de borst of een verandering in de consistentie (hardheid) van de borst optreden In beide gevallen moet de borstprothese verwijderd en vervangen worden.

Kwalitatief zijn dit type siliconen prothesen de beste optie.

fysiologische zoutoplossing

De prothese gevuld met een fysiologische zoutoplossing was zeer populair in de jaren negentig. Dit, naar aanleiding van de ophef rond de siliconen prothesen.

Dit type prothese wordt pas in het lichaam zelf gevuld met zout water. De vloeistof wordt via een slangetje ingebracht en het implantaat wordt afgesloten met een ventieltje. Hierdoor kunnen de prothesen via een kleinere incisie in het lichaam gebracht worden. Door de afsluiting met een ventieltje komt lekkage echter vaker voor dan bij andere borstprotheses, wat asymmetrie van de borsten tot gevolg kan hebben.

Indien met zoutwater gevulde prothesen scheuren, zullen ze binnen enkele uren leeglopen terwijl het zoutwater onschadelijk wordt geabsorbeerd door het lichaam. De prothese moet dan wel worden verwijderd en uitgewisseld.

Bovendien voelen dit soort protheses relatief onnatuurlijk en klotsend aan. Daarnaast zijn de borstimplantaten met een fysiologische zoutoplossing bijna altijd gladwandig, wat een hoger risico op kapselvorming met zich meebrengt.

Monobloc prothese gevuld met hydrogel

De zogenaamde monobloc prothese bestaat uit een siliconen omhulsel opgevuld met hydrogel. Deze gel bevat 95% water en 5% suikeroplossing. Het probleem met de monobloc prothese is het risico bij lekkage. Enerzijds kan de hydrogel uit de siliconen prothese lekken. Anderzijds zuigt de hydrogel bij een lek soms water op uit het lichaam. Hierdoor kunnen de borsten erg gaan opzwellen.

(lees meer info HIER)

Nota : het lekken of scheuren kan het gevolg zijn van een trauma of zelfs door normale compressie en bewegingen van de borstprothese.

8min
Link to comment
Share on other sites×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.